ON REQUEST

FLY ON REQUEST

Opplæring, veiledning og hjelp for droneoperatører. Kompetanse fra mer enn 10 år i droneindustrien, for å nå ditt mål.

MAKE ON REQUEST

Utvikling av "smarte ting".  En liten plast-ting til et møbel,  en programmert styringsbrikke til et elektronisk design. CAD design, elektronikk, 3D print, CNC.

ON REQUEST AS  ||  +47 41328065  ||  POST@ONREQUEST.NO  ||   SKAUVEIEN 18, 8016 BODØ

Mer...

Vi vet veldig godt hva vi kan. Vi vet hva vi ikke kan. Vi vet ofte hvem som kan det vi ikke kan. Etter mer enn 10 år i bransjen, har vi et stort kontaktnett. Gode løsninger etableres der behov og muligheter er kartlagt, og kompetanse og erfaring er benyttet. Ta kontakt!

ON REQUEST viderefører godbiteR fra Fly Lavt AS (www.flylavt.no), et selskap som ble avviklet i 2023 etter mer enn 10 års drift. Fly Lavt AS leverte dronetjenester fra dronenes begynnelse, og var med på å utvikle både utstyr og metode. Gjennom denne epoken var sikkerhet, utvikling og kompetanse en viktig brikke som gjorde at selskapet "levde" år etter år, med kvalitet som merkevare. Deler av dette videreføres i ON REQUEST AS med særlig fokus på veiledning av droneoperatører, design og bygging av smarte løsninger.